Menu
Skip Navigation Links
Přihlásit do administrace
Kalendář soutěží

Výběr kategorie (krok 1/2)
Memoriál Ing. Beneše - U13, U15 a U18 (U18 pouze pro Jihozápadní region)

Rozpis zde...

Pořadatel:         Judoclub Plzeň
Datum:             SOBOTA 9. únor 2019
Místo:             Nová sportovní hala Sportovního gymnázia v Plzeni, Vejprnická 56, Plzeň,

Ředitel soutěže:         Zbyněk Rubáš
Hlavní rozhodčí:     Jan Vavřík, Plzeň
Ostatní rozhodčí:     určí KR Plzeňského kraje

Přihlášky:     
elektronicky do 6. února 2019 do 23:00 hodin zde…
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlášení závodníků po dosažení 300 přihlášených.

Náklady:         závodníci startují na náklady svých oddílů, delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle HS

Startovné:         všechny kategorie 200,- Kč, platí se při prezentaci při zakoupení start. lístků

Informace:         ředitel soutěže

Startují:         
mladší žáci a žákyně ročník narození 2007 – 2008
starší žáci a žákyně ročník narození 2005 - 2006
dorostenci a dorostenky ročník narození 2002 - 2004 - účastníci pouze z Jihozápadního regionu (Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj a pozvané kluby ze Středočeského kraje)

Podmínky účasti:     min. 5/6. kyu, zaplacený členský poplatek ČSJu, roční příprava u kategorie mláďat

Časový pořad:         Sobota
8.00 - 9.00 hod.    - prezentace, vážení
9.00 - 9.30 hod.    - losování, nasazování
10.00            - zahájení soutěže
soutěž proběhne na třech tatami

Poznámka:         Ve sportovní hale je nutné používat přezůvky! Občerstvení je v hale zajištěno.

Kontaktní osoba Zbyněk Rubáš
Začátek 9.2.2019
Konec 9.2.2019
Uzávěrka přihlášek 6.2.2019

Klikem na ikonu otazníku otevřete dialog pro výběr klubu. Kluby jsou řazeny dle krajů.

   

Zvolte kategorii do které chcete přihalšovat závodníky.